Контактные телефоны всех учебных структурных подразделений ВНУ им. В. Даля

ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Для студентов ВНУ имени Владимира Даля! Контактные телефоны всех учебных структурных подразделений ВНУ им. В. Даля.


Телефоны горячей линии для студентов и преподавателей области

 

Барилова Галина Кіндратівна

відповідальна за телефони «гарячої лінії»

050-953-54-63

 

Бикадорова Наталія Олександрівна

відповідальна за телефони «гарячої лінії»

 095-620-10-20

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

(095)-853-88-23, (050)-278-27-59, (067)-142-36-05, (050)-558-15-03, (050)-939-74-49

Кафедра банківської справи і фінансової безпеки

Кафедра економіки підприємства

Кафедра міжнародної економіки

Кафедра обліку і аудиту

Кафедра оподаткування

Кафедра туризму та готельного господарства

Кафедра фінансів

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(050)-614-03-30

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Кафедра системної інженерії

Кафедра прикладної математики

Кафедра інформатики

Кафедра соціальної інформатики

Кафедра математичного аналізу

Кафедра безпеки інформаційних систем

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ

(050)-745-36-30, (050)-913-82-28, (050)-535-49-63, (095)-618-04-99, (068)-952-08-10, (050)-913-82-28, (050)-214-21-28

Кафедра транспортних систем

Кафедра організації перевезень і управління на залізничному транспорті

Кафедра комп'ютерних технологій на промисловому і міському транспорті

Кафедра автоніки та управління на транспорті

Кафедра залізничного транспорту

Кафедра автомобілів

Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

(050)-913-36-84, (050)-577-92-55

Кафедра економічної кібернетики

Кафедра управління проектами та прикладної статистики

Кафедра управління персоналом і економічної теорії

Кафедра маркетингу

Кафедра менеджменту та економічної безпеки

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Кафедра адміністрування

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ

(050)-986-75-37, (095)-324-16-73, (050)-730-30-39, (066)-723-25-28

Кафедра прикладної філософії та теології

Кафедра проблем людини і філософії здоров'я

Кафедра психології

Кафедра світової філософії та естетики

Кафедра соціальної та практичної психології

Кафедра фізичного виховання

Кафедра філософії культури і культурології

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Кафедра гідрометеорології

Кафедра екології

Кафедра фізики

Кафедра хімії

ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

(095)-052-72-78

Кафедра архівознавства та суспільно-правових наук

Кафедра всесвітньої історії та міжнародного права

Кафедра господарчого права

Кафедра історії України

Кафедра конституційного права

Кафедра правознавства

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(063)-297-52-27, (066)-279-70-37, (098)-60-69-462

Кафедра журналістики

Кафедра менеджменту соціального забезпечення

Кафедра політології та міжнародних відносин

Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціології

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Кафедра електротехнічних систем електроспоживання,

Кафедра електромеханіки,

Кафедра мікро- та наноелектроніки,

Кафедра приладів, Кафедра метрології

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

(095)-310-26-05

Кафедра технології машинобудування та інженерного консалтингу

Кафедра обробки металів тиском і зварювання

Кафедра промислового та художнього литва

Кафедра гідрогазодинаміки

Кафедра матеріалознавства

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОЗНАВСТВА

(050)-911-96-27, (095)-070-30-08, (066)-935-37-32,

(095)-463-38-60, (050)-568-41-52, (050)-932-24-17, (097)-368-78-38

Кафедра процесів обробки матеріалів, верстатів та інструментів

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння і машинознавства

Кафедра обладнання електронної промисловості

Кафедра легкої і харчової промисловості

Кафедра підйомно-транспортної техніки

Кафедра графічного та комп'ютерного моделювання

МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(095)-519-39-59

Кафедра загальноосвітніх та фундаментальних дисциплін

Кафедра іноземних мов

Кафедра комп'ютерних наук

Кафедра міського будівництва та господарства

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(050)-180-07-40

Кафедра англійської мови

Кафедра педагогіки

Кафедра практики іноземних мов

 

До уваги абітурієнтів! ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Приймальна комісія ДЗ "Луганський державний медичний університет" працює ВИКЛЮЧНО у м. Рубіжне.

У м. Луганську прийом документів НЕ ПРОВОДИТЬСЯ, враховуючи бойові дії на території міста та відсутність електрики, води, зв'язку та інтернету!!

Особи, що подали документи до м. Луганська у серпні-вересні 2014 року, повинні негайно зв'язатися з приймальною комісією за тел. 0509678705 та 0964609182.

Телефоны горячей линии для студентов и преподавателей области